Thu
Thu
Thu
Thu

Vredendal

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klawer

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Lutzville

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Vanrhynsdorp

Thursday°C

Important numbers

Police10111
Traffic082 893 6628
Fire082 896 2155
Municipality027 201 3300
Water027 201 3404
Electricity027 201 3404
Ambulance10177
Refuse: Roads082 323 7465
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Vredendal
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klawer
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Lutzville
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Vanrhynsdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Police 10111
Traffic 082 893 6628
Fire 082 896 2155
Municipality 027 201 3300
Water 027 201 3404
Electricity 027 201 3404
Ambulance 10177
Refuse: Roads 082 323 7465

Annual Reports

Matzikama Municipality 2014-15 Annual Report Final Draft

Matzikama Municipality 2014-15 Annual Report Final Draft

Last updated: 17/02/2016

2013-14 Approved Annual Report

2013-14 Approved Annual Report

Last updated: 17/02/2016

Oversight Report on 2015-16 Annual Report

Last updated: 03/02/2017

GOEDKEURING VAN DIE KONSEP JAARVERSLAG VIR DIE 2016-17 FINANSIËLE JAAR

MATZIKAMA MUNISIPALITEIT

GOEDKEURING VAN DIE KONSEP JAARVERSLAG VIR DIE 2016-17 FINANSIËLE JAAR

 

Kennis geskied hiermee dat die konsep jaarverslag ten opsigte van die 2016-17 finansiële jaar in terme van artikel 21A van die Wet op Munisipale Stelsels (No. 32 van 2000) by die Munisipale Kantore: Vredendal, Dorinbaai,Strandfontein, Ebenhaeser, Lutzville, Koekenaap, Klawer, Vanrhynsdorp, Nuwerus, Kliprand, Molsvlei, Stofkraal, Rietpoort, Put-se-Kloof, en Bittefontein ter insae lê gedurende kantoorure. Die publiek word hiermee uitgenooi om enige kommentaar oor die jaarverslag voor 15 Januarie 2018 aan die Munisipale Bestuurder te rig.

Enige person wat nie kan skryf nie kan gedurende die kantoor ure van die munisipaliteit na ondergemelde kantoor kom waar Mnr. B. Maarman  sodanige person sal help om hom/haar kommentaar af te skryf.

This notice is also available in English on request.

Esi saziso siyafumaneka ngesiXhosa xa kuceliwe.

Last updated: 11/12/2017

GOEDKEURING VAN DIE KONSEP JAARVERSLAG VIR DIE 2017-18 FINANSIËLE JAAR

MATZIKAMA MUNISIPALITEIT

GOEDKEURING VAN DIE KONSEP JAARVERSLAG VIR DIE 2016-17 FINANSIËLE JAAR

Kennis geskied hiermee dat die konsep jaarverslag ten opsigte van die 2017-18 finansiële jaar in terme van artikel 21A van die Wet op Munisipale Stelsels (No. 32 van 2000) by die Munisipale Kantore: Vredendal, Dorinbaai,Strandfontein, Ebenhaeser, Lutzville, Koekenaap, Klawer, Vanrhynsdorp, Nuwerus, Kliprand, Molsvlei, Stofkraal, Rietpoort, Put-se-Kloof, en Bittefontein ter insae lê gedurende kantoorure vanaf 11 Desember 2018 . Die publiek word hiermee uitgenooi om enige kommentaar oor die jaarverslag voor 15 Januarie 2019 aan die Munisipale Bestuurder te rig.

Enige person wat nie kan skryf nie kan gedurende die kantoor ure van die munisipaliteit na ondergemelde kantoor kom waar Mnr. B. Maarman sodanige person sal help om hom/haar kommentaar af te skryf.

This notice is also available in English on request.

Esi saziso siyafumaneka ngesiXhosa xa kuceliwe.

Last updated: 10/12/2018